ติดต่อเรา แนะนำ ติชม

แนะนำ ติชม ร้องทุกข์

เยี่ยมญาติใกล้ชิดเรือนจำสีขาว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนที่ตั้งเรือนจำ

วารสารราชทัณฑ์

null

ฉบับ "พอเพียงเพื่อเพียงพอ"

null

ฉบับ "ราชทัณฑ์สร้างคนสู่สังคม"

null

ฉบับ "สายเลือดราชทัณฑ์ไม่มีวันจาง"

ลานกีฬาเรือนจำพิเศษมีนบุรี

ตามที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำลานกีฬา ทั้งนี้เพื่อให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตลอดจนญาติที่มาเยี่ยมผู้ต้องขังได้มีสถานที่พักผ่อนและผ่อนคลายความเครียด ซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกกำลังกายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

 

สืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์

ด้วยในวันที่ ๑๑ เมาษายน ๒๕๕๗ เรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีได้รดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

ด้วยในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เรือนจำพิเศษมีนบุรีนำโดยนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี พร้อมกับตัวแทนข้าราชการในสังกัดเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ที่จัดขึ้นโดยกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ในโอกาสนี้ได้มีผู้บริหารระดับสูงของกรมราชทัณฑ์ทั้งปัจจุบันและในอดีตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2014 เวลา 11:38 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการจัดลานกีฬาภายในเรือนจำพิเศษมีนบุรี

ด้วยเรือนจำพิเศษมีนบุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำลานกีฬาภายในเรือนจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตลอดจนญาติที่มาเยี่ยมผู้ต้องขังได้มีสถานที่พักผ่อนและผ่อนคลายความเครียด เนื่องจากปัจจุบันเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีผู้ต้องขังในการดูแลจำนวน ๔,๐๐๐ กว่าคน และมีญาติมาเยี่ยมวันละไม่ต่ำกว่า ๒๐๐-๓๐๐ คน ดังนั้นการจัดทำสถานที่สำหรับพักผ่อนและคลายความเครียด ให้กับญาติที่มารอติดต่อเยี่่ยมผู้ต้องขังก็ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเครียดให้กับญาติได้ ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในข้ันตอนการปรับพื้นผิวสถานที่จัดทำโครงการลานกีฬา หากดำเนินการโครงการแล้วเสร็จเมื่อใด ทางเรือนจำพิเศษมีนบุรีจะนำภาพภาพให้ชมกันเพิ่มเติมนะครับ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2014 เวลา 11:31 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ฝ่ายรักษาการณ์ เรือนจำพิเศษมีนบุรี จัดทำโครงการอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร

ฝ่ายรักษาการณ์ เรือนจำพิเศษมีนรบุรี จัดทำโครงการอบรมการใช้วิทยุสื่อสารให้แก่ เจ้าหน้าที่เรือนจำ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๓ รุ่น การอบรมวิทยุสื่อสารมีความมุ่งหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่เรือนจำมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง กฏหมายระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้วิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่  ว่าที่พันตรี กัณฑสิทธ์   ลิขิตกุล หัวหน้างานรักษาการณ์เป็นผู้เขียนโครงการอบรม และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกฏหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการใช้วิทยุสื่อสาร

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการปฏิบัติธรรม ปฏิวัติพฤติกรรมให้กลับตนเป็นพลเมืองดีสู่สังคม

เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดอบรมผู้ต้องขังในหัวข้อ โครงการปฏิบัติธรรม ปฏิวัติพฤติกรรมให้กลับตนเป็นพลเมืองดีสู่สังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานพระอาจารย์สายฝน   บัณฑิโต มูลนิธิค้ำพูลสุข ในกิจกรรมมีวัตุถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังเกิดความคิดดีทำดีฝึกตั้งสมาธิและให้เข้าใจถึงหลักของพุธศาสนาเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี

อ่านเพิ่มเติม...

 

ซ้อมแผนการป้องกันภัยระงับเหตุร้ายในเรือนจำ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

เมื่อ วันพุธ ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. เรือนจำพิเศษมีนบุรีร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู สถานีดับเพลิงบางชันและสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยระงับเหตุร้ายในเรือนจำ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ กรณีเกิดเหตุเพลงไหม้ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบปรับมาณ ๒๕๕๗ ณ บริเวณแดน ๒ โรงงานฝึกวิชาชีพช่างไม้ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 
ป้ายโฆษณา
ผู้บริหาร

 

นายนิมิต ทัพวนานต์

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้ต้องขัง

ข้อมูลวันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

ผู้ต้องขังชาย ๓,๘๒๖ คน

ผู้ต้องขังหญิง ๗๑๘ คน

รวม ๔,๕๔๔ คน

ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ๒๖๓ คน

รวมยอดทั้งหมด ๔,๘๐๗

ใครกำลังดูอยู่
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บไซท์เรือนจำพิเศษมีนบุรีเป็นอย่างไร?