ติดต่อเรา แนะนำ ติชม

แนะนำ ติชม ร้องทุกข์

ถาม ตอบ การเยี่ยมญาติวันหยุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนที่ตั้งเรือนจำ

วารสารราชทัณฑ์

null

ฉบับ "พอเพียงเพื่อเพียงพอ"

null

ฉบับ "ราชทัณฑ์สร้างคนสู่สังคม"

null

ฉบับ "สายเลือดราชทัณฑ์ไม่มีวันจาง"

ข่าวใหม่

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้อนุมัติให้ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้อนุมัติให้ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง จัดทำโครงการธรรมสังคีต กงล้อพุทธจักร โดยเป็นการเชิญมูลนิธิดำรงพุฒตาล เข้ามาบรรยายธรรมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือขัดเกลาจิตใจ

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีโดยนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้ต้อนรับนายคมกริธ มันตราพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๙ มกรคม ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้ต้อนรับนายคมกริธ มันตราพันธ์  ผู้อำนวยการส่วนควบคุม เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี และในโอกาสนี้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ยังได้พานายคมกริธฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการของเรือนจำพิเศษมีนบุรีอีกด้วย เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้กับเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีเข้าตรวจเยี่ยมกิจการของเรือนจำ

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรีโดย นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีได้เข้าตรวจเยี่ยมกิจการของเรือนจำพิเศษมีนบุรี เพื่อดูความคืบหน้าของโครงการที่ได้อนุมัติและสั่งการไป ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน และในโอกาสนี้

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 14:52 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรี รับข้าราชการเข้าบรรจุใหม่ จำนวน ๔ ราย

๒๖ มกราคม ๒๕๕๘  เรือนจำพิเศษมีนบุรีโดยนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี  ได้ให้โอวาทกับข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ยังเรือนจำพิเศษมีนบุรี จำนวน ๔ ราย ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ประกอบด้วย นายสุขใจ ขึ้นใส นายสุมล พลสุจรรณ นายสาคร สุตา และนายสุนทร ประกายแสงเพชร ในโอกาสนี้

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015 เวลา 13:38 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีเข้าตรวจความเรียบร้อยในกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรีโดยนาย ไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำประจำวัน โดยได้เข้าไปตรวจความเรียบร้อยของกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด "สายใยรักและผูกพันของครอบครัวคืนความสุขให้กับประชาชน" ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ ๑๙-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตลอดจนพบปะพูดคุยกับครอบครัวผู้ต้องขังโดยสอบถามความเป็นอยู่สภาพชีวิตประจำวันอย่างใกล้ชิด ด้วยความสนิทสนมและเป็นกันเองตลอด กิจกรรมนี้จัดขึ้้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในกฎระเบียบวินัยของเรือนจำ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 10:29 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด "สายใยรักและผูกพันธ์ของครอบครัว คืนความสุขให้กับประชาชน" ต้ังแต่วันที่ ๑๙-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจากนายสากล สมสุข ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดมีนบุรี มาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว และในโอกาสนี้ยังได้เชิญคณะทหารจากกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ (พล.ร.๒ รอ.) เข้ามาร่วมสังเกตุการในกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนความสุขให้กับผู้ต้องขัง ตลอดจนเป็นการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีหารือข้อราชการกับกองบังคับการตำรวจนครบาล ๓

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยนายไพฑุรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้เข้าพบกับพล.ต.ต.สมประสงค์  เย็นท้วม ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๓ เพื่อปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และในโอกาสนี้ทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ก็ยังได้นำกระเช้ามาอวยพรปีใหม่ให้กับผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๓ อีกด้วย

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2015 เวลา 20:03 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ป้ายโฆษณา
ผู้บริหาร

นายไพฑูรย์ อำพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซท์

สถิติผู้ต้องขัง

ข้อมูลวันที่   ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

ผู้ต้องขังชาย ๓,๙๙๑ คน

ผู้ต้องขังหญิง ๗๑๒ คน

รวม ๔,๗๐๓ คน

ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ๑๕๙ คน

รวมยอดทั้งหมด ๔,๘๖๒

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใครกำลังดูอยู่
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บไซท์เรือนจำพิเศษมีนบุรีเป็นอย่างไร?