ติดต่อเรา แนะนำ ติชม

แนะนำ ติชม ร้องทุกข์

ถาม ตอบ การเยี่ยมญาติวันหยุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนที่ตั้งเรือนจำ

วารสารราชทัณฑ์

null

ฉบับ "พอเพียงเพื่อเพียงพอ"

null

ฉบับ "ราชทัณฑ์สร้างคนสู่สังคม"

null

ฉบับ "สายเลือดราชทัณฑ์ไม่มีวันจาง"

ข่าวใหม่

เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดกิจกรรมซักซ้อมแผนระงับเหตุร้าย

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสมมุติเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่หญิงกำลังจะพาผู้ต้องขังหญิงกองนอกพัฒนาเรือนจำกลับเข้าเรือนจำ ได้มีผู้ต้องขังหญิงกองนอกพัฒนาเรือนจำ ๑ คน จับเพื่อนผู้ต้องขังหญิงกองนอกพัฒนาเรือนจำด้วยกันเป็นตัวประกัน เพื่อที่จะหลบหนีออกจากเรือนจำ วัตถุประสงค์ของการซักซ้อมแผนในคร้ังนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดมีความกระตือรือล้น และไม่ประมาทในการทำงาน โดย

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีได้ประสานกำลังทหารเข้าตรวจสอบ พื้นที่ชุมชนแสวงผล

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เรือนจำพิเศษมีนบุรีได้ประสานกำลังทหารเข้าตรวจสอบพื้นที่ชุมชนแสวงผลร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดเรือนจำพิเศษมีนบุรีเพื่อ โดยมีนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี เป็นประธานในการให้โอวาทและชี้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ในกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดให้คนในชุมชนทราบครับ

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดฝึกอบรมโครงการความรู้ภาษาอังกฤษ

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ร่วมกับโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา จัดฝึกอบรมผู้ต้องขังตามโครงการความรู้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีพิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดยนายไพฑูรย์ อำพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเข้าทำงานในสังกัดเรือนจำพิเศษมีนบุรี ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา โดยต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ ๑.เป็นวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือเทียบเท่า ๒.อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ชาย)  จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติเบื้องต้น เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒.อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับจนถึงวันที่สมัคร) ๓.ได้รับการอนุญาตให้มีใบขับขี่รถยนต์ จากกรมขนส่งทางบก ทั้งนี้เปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีได้เป็นผู้นำคณะข้าราชการเรือนจำพิเศษมีนบุรีและพนักงานราชการ ร่วมกันถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 14:15 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรม "อิ่มอุ่น ยามเช้า"

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม "อิ่มอุ่น ยามเช้า" ซึ่งคร้ังนี้จัดเป็นครั้งที่ ๓ โดยมีกองบังคับการตำรวจนครบาล ๓ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานคร้ังนี้ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าหน่วยราชการในเขตมีนบุรี ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ กระชับความสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจน

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีเข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๖

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. เรือนจำพิเศษมีนบุรีนำโดยนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี พร้อมตัวแทนข้าราชการในสังกัดเรือนจำพิเศษมีนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องจากวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น

อ่านเพิ่มเติม...

 
ป้ายโฆษณา
ผู้บริหาร

นายไพฑูรย์ อำพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซท์

สถิติผู้ต้องขัง

ข้อมูลวันที่   ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

ผู้ต้องขังชาย ๔,๐๔๖ คน

ผู้ต้องขังหญิง ๗๘๙ คน

รวม ๔,๘๓๕ คน

ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ๒๓๐ คน

รวมยอดทั้งหมด ๕,๐๖๕

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใครกำลังดูอยู่
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บไซท์เรือนจำพิเศษมีนบุรีเป็นอย่างไร?