ติดต่อเรา แนะนำ ติชม

แนะนำ ติชม ร้องทุกข์

ถาม ตอบ การเยี่ยมญาติวันหยุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนที่ตั้งเรือนจำ

วารสารราชทัณฑ์

null

ฉบับ "พอเพียงเพื่อเพียงพอ"

null

ฉบับ "ราชทัณฑ์สร้างคนสู่สังคม"

null

ฉบับ "สายเลือดราชทัณฑ์ไม่มีวันจาง"

ข่าวใหม่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำแข็งยูนิตขนาดใหญ่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องน้ำแข็งยูนิตขนาดใหญ

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2017 เวลา 13:59 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรือนจำพิเศษมีนบุรีเรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2017 เวลา 13:59 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการยื่นซองสอบราคาเครื่องผลิตน้ำแข็งยูนิตขนาดใหญ่

กำหนดการยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง วันทีี่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๕. ๐๐ น. ณ ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษมีนบุรี

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 13:03 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีได้เข้าร่วม งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีได้เข้าร่วม งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีสินค้าประเภทงานฝีมือผู้ต้องขัง ประกอบด้วย รูปปั้น จากขี้เลื่อย รูปประดับมุก งานลงรักปิดทองฝีมือผู้ต้องขัง ท่านใดสนใจที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขัง เจอกันได้ที่ซุ้มเรือนจำพิเศษมีนบุรีนะครับ

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 10:41 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

 

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยนาสมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญาชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ในฐานนะนายกสโมสรลูกเสือราชทัณฑ์ไทย

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 10:43 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ในระหว่างการควบคุมตัว ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๐


เรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยเริ่มดำเนินการโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๐ โดยทางเรือนจำพิเศษมีนบุรีจะได้มีการจัดวิทยากรด้านต่างๆ มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ อาทิ การฝึกวิชาชีพ การละลายพฤติกรรม นำพระมาเทศน์ การจัดกิจกรรมในข้อคิดเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด ฯลฯ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 08 มีนาคม 2017 เวลา 16:26 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ในระหว่างการควบคุมตัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๐ โดยทางเรือนจำพิเศษมีนบุรีจะได้มีการจัดวิทยากรด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ อาทิการฝึกวิชาชีพ การละลายพฤติกรรม นำพระมาเทศน์ การจัดกิจกรรมให้ข้อคิดเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด ฯลฯ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 08 มีนาคม 2017 เวลา 16:23 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ป้ายโฆษณา

ผู้บริหาร

นายสมภพ สังคุตแก้ว

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซท์

สถิติผู้ต้องขัง

ข้อมูลวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ผู้ต้องขังชาย ๓,๗๘๕ คน

ผู้ต้องขังหญิง ๖๙๘คน

รวม ๔,๔๘๓ คน

ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ๑๘๒ คน

รวมยอดทั้งหมด ๔,๖๖๕  คน

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใครกำลังดูอยู่
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บไซท์เรือนจำพิเศษมีนบุรีเป็นอย่างไร?