ติดต่อเรา แนะนำ ติชม

แนะนำ ติชม ร้องทุกข์

ถาม ตอบ การเยี่ยมญาติวันหยุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนที่ตั้งเรือนจำ

วารสารราชทัณฑ์

null

ฉบับ "พอเพียงเพื่อเพียงพอ"

null

ฉบับ "ราชทัณฑ์สร้างคนสู่สังคม"

null

ฉบับ "สายเลือดราชทัณฑ์ไม่มีวันจาง"

ข่าวใหม่

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้ตอนรับนักศึกษาจากโรงเรียน ปิยะมินทร์คุณารักษ์ จำนวน ๑๑๖ คน

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี นักศึกษาโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ จำนวน ๑๑๖ คน เข้าเยี่ยมชมการปฎิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังของเรือนจำพิเศษมีนบุรี และได้ชมกิจกรรมราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ โดยผู้ต้องขังเล่าประสบการณ์ชีวิต

อ่านเพิ่มเติม...

 

เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขออนุญาตเข้าเรือนจำเพื่อจัดทำสัญญาการรับเงินสนับสนุนกองทุนยุติธรรมและสัญญาค้ำประกัน

 

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้แก่ นายวรศิลป์ สะแลแม และนายทองศุกร์ ธำรงลักษณ์กุล ขออนุญาตเข้าเรือนจำเพื่อจัดทำสัญญาการรับเงินสนับสนุนกองทุนยุติธรรมและสัญญาค้ำประกัน และอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้เป็นหลักประกันการปล่อยชั่วคราวให้กับผู้ต้องขัง จำนวน ๔ ราย

ในรายที่ ๑.ได้รับตัดสินแล้ว ๒.ได้อายัดสน.บางชัน  ๓.ปล่อยอภัยโทษ  ๔.ได้รับการปล่อยตัว

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 เมษายน 2015 เวลา 14:30 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ให้กับผู้ต้องขัง

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยนายไพฑูรย์ อำพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้จัดกิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ คืนความสุขให้กับผู้ต้องขังที่พลาดหวังจากอภัยโทษ" ณ ลานเอนกประสงค์ ฝ่ายปกครองแดน ๖ การจัดกิจกรรมคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยกรณีพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรีโดย นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยกรณีพระราชทานอภัยโทษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษภายใน ๖ เดือน เข้าอบรมจำนวน ๑๒๘ คน โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ทหาร ตำรวจ สำนักงานคุมประพฤติประจำจังหวัดมีนบุรี

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2015 เวลา 14:45 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรีโดย นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ร่วมกับงานเทคนิคการแพทย์ หน่วยงานปฎิบัติการบริการวิทยาศาสตร์   สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดเรือนจำพิเศษมีนบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น. เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากนายพีระเดช ไตรรัตน์ธนวงศ์ ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมีนบุรี เป็นประธานในพิธี โดยในส่วนของเรือนจำพิเศษมีนบุรีได้มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษฯ จำนวน ๓๘๕ ราย

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้จัดทำโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด ภายในเรือนจำพิเศษมีนบุรี

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้จัดทำโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด ภายในอาคารเรือนนอน ๓ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขัง เนื่องจากเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีผู้ต้องขังในการควบคุมประมาณ ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ คน แต่มีเจ้าหน้าที่เพียง ๑๓๗ คน ส่งผลให้เกิดการดูแลผู้ต้องขังไม่ทั่วถึง ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 
ป้ายโฆษณา
ผู้บริหาร

นายไพฑูรย์ อำพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซท์

สถิติผู้ต้องขัง

ข้อมูลวันที่   ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

ผู้ต้องขังชาย ๓,๕๐๐ คน

ผู้ต้องขังหญิง ๖๕๙ คน

รวม ๔,๑๕๙ คน

ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ๙๔ คน

รวมยอดทั้งหมด ๔,๒๕๓

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใครกำลังดูอยู่
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บไซท์เรือนจำพิเศษมีนบุรีเป็นอย่างไร?