ติดต่อเรา แนะนำ ติชม

แนะนำ ติชม ร้องทุกข์

เยี่ยมญาติใกล้ชิดเรือนจำสีขาว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนที่ตั้งเรือนจำ

วารสารราชทัณฑ์

null

ฉบับ "พอเพียงเพื่อเพียงพอ"

null

ฉบับ "ราชทัณฑ์สร้างคนสู่สังคม"

null

ฉบับ "สายเลือดราชทัณฑ์ไม่มีวันจาง"

ข่าวใหม่

เริ่มแล้วเปิดเยี่ยมญาติในวันหยุดเสาร์/อาทิตย์

เรือนจำพิเศษมีนบุรีโดยนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนุบรี ได้มีนโยบายในการเปิดให้ญาติเยี่ยมผู้ต้องขังในวันหยุดเสาร์/อาทิตย์ โดยในวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ และวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถื่อเป็นอาทิตย์แรกที่ทำการทดลองเปิดให้ญาติเยี่ยม เนื่องจากทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีความรู้สึกเข้าใจ ถึงข้อจำกัดของญาติผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่ต้องทำงานหาเช้ากินค่ำ หรือทำงานประจำ จนไม่มีเวลามาเยี่ยมผู้ต้องขังในวันจันทร์-ศุกร์ เพราะหากต้องมาเยี่ยมในวันทำการ จะต้องลางานและเสียรายได้ อีกทั้งยังเล่งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2014 เวลา 22:12 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีทำการตรวจค้นจู่โจมเรือนจำร่วมกับหน่วยงานภายนอก

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๕.๓๐ น. เรือนจำพิเศษมีนบุรี นำโดยนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด สนธิกำลังร่วมกับ ปปส.กทม. และบกน.๓ เข้าจู่โจมตรวจค้นอาคารเรือนนอนและบริเวณโดยรอบแดน ๖ พร้อมทั้งสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง การดำเนินการจู่โจมคร้ังนี้ก็เพื่อรักษามาตรฐานเรือนจำพิเศษมีนบุรีที่ได้รับการรองรับให้เป็นเรือนจำสีขาว

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2014 เวลา 11:32 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดกิจกรรมเปิดเยี่ยมผู้ต้องขังในวันหยุด

ด้วยนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้เข้าใจถึงปัญหาจำนวนผู้ต้องขังล้นคุก ซึ่งส่งผลกระทบต่อญาติที่มาเยี่ยมผู้ต้องขัง กล่าวคือ จำนวนผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุมของเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีจำนวน ๕,๐๐๐ กว่าคน แต่ในขณะที่งานเยี่ยมญาติผู้ต้องขังสามารถรับเยี่ยมได้เพียง ๔๐๐ กว่าคน/ต่อวัน ทำให้มีผู้ต้องขังอีกมากที่ญาติมาเยี่ยมและไม่ได้เยี่ยมเนื่องจากคิวเยี่ยมเต็ม อีกทั้งญาติผู้ต้องขังส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลในวัยทำงานหารายได้เลี้ยงชีพ หากต้องมาเยี่ยมในวันธรรมดาก็จะต้องลางานหรือหยุดค้าขาย ทำให้เสียรายได้ในวันนั้น ๆ หรือไม่ก็มีงานประจำไม่สามารถมาเยี่ยมได้ในวันปกติ ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจแก่ผู้ต้องขังที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจำ และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ทำให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับผู้ต้องขังขณะต้องโทษอยู่ในเรือนจำ ทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีจึงมีโครงการเปิดเยี่ยมญาติในทุก ๆ วันหยุดเสาร์/อาทิตย์ โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นอาทิตย์แรกของการเปิดโครงการเป็นต้นไป โดย

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 เวลา 19:39 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดทำที่พักผ่อนให้กับผู้ต้องขังภายในแดน ๖

ด้วยปัจจุบันเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุมจำนวน ๕,๐๐๐ กว่าคน แต่พื้นที่ของเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีอยู่อย่างจำกัดทำให้เกิดสภาพปัญหาความแออัดในเรือนจำ อีกทั้งสถานที่พักผ่อนที่มีอยู่ภายในเรือนจำก็เป็นสถานที่โปร่ง ไม่มีร่มเงา ส่งผลให้ผู้ต้องขังไม่มีพื้นที่พักผ่อนภายในแดน ดังนั้นผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี นายไพฑูรย์ อำพันธ์ จึงได้มีนโยบายในการสร้างสถานที่พักผ่อนให้กับผู้ต้องขังในแดน เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้ต้องขัง

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 เวลา 16:19 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรือนจำพิเศษมีนบุรี นำโดยนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการสังกัดเรือนจำพิเศษมีนบุรี เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลา ๑๐๐ ปี ศิริราชพยาบาล เพื่อแสดงความจงรักภักดี

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 เวลา 16:00 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมราชทัณฑ์

ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เรือนจำพิเศษมีนบุรีนำโดยนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการสังกัดเรือนจำพิเศษมีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มในวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนากรมราชทัณฑ์ ๑๐๐ ปี

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกาศเรื่องงานเยี่ยมญาติให้ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐น. ถึง ๑๕.๐๐น. โดยไม่มีการหยุดพักเที่ยง

ด้วยปัจจุบันเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีผู้ต้องขังอยู่ในการควบคุมดูแลจำนวน ๕,๐๗๘ คน (ยอดผู้ต้องขัง ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗) แต่เรือนจำพิเศษมีนบุรีมีห้องสำหรับเยี่ยมญาติจุดได้เพียง ๓๐ คู่สาย/๑ รอบ ซึ่งในหนึ่งวันจะสามารถรองรับผู้ต้องขังได้สูงสุดเพียง ๒๑ รอบ คิดเป็นจำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยมญาติจำนวน ๖๓๐ คน/วัน แต่เรือนจำพิเศษมีนบุรีมีผู้ต้องขังอยู่ในการควบคุมถึง ๕,๐๐๐ กว่าคน ทำให้ประสบกับปัญหาในเรื่องของญาติมาเยี่ยมแล้วไม่ได้เยี่ยมผู้ต้องขังเนื่องจากจำนวนที่ผู้ต้องขังที่เยี่ยมได้ต่อวันกับจำนวนผู้ต้องขังที่มีอยู่ทั้งหมด มีความแตกต่างกันมาก เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเบื้องต้นให้กับทางญาติผู้ต้องขัง ทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีจึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับงานเยี่ยมญาติ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 เวลา 13:11 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ป้ายโฆษณา
ผู้บริหาร

นายไพฑูรย์ อำพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้ต้องขัง

ข้อมูลวันที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

ผู้ต้องขังชาย ๔,๐๗๕ คน

ผู้ต้องขังหญิง ๗๘๒ คน

รวม ๔,๘๕๗ คน

ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ๒๑๘ คน

รวมยอดทั้งหมด ๕,๐๖๕

ใครกำลังดูอยู่
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บไซท์เรือนจำพิเศษมีนบุรีเป็นอย่างไร?