ติดต่อเรา แนะนำ ติชม

แนะนำ ติชม ร้องทุกข์

เยี่ยมญาติใกล้ชิดเรือนจำสีขาว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนที่ตั้งเรือนจำ

วารสารราชทัณฑ์

null

ฉบับ "พอเพียงเพื่อเพียงพอ"

null

ฉบับ "ราชทัณฑ์สร้างคนสู่สังคม"

null

ฉบับ "สายเลือดราชทัณฑ์ไม่มีวันจาง"

ข่าวใหม่

เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดโครงการข้างบ้านน่ามอง

เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยนายนิมิต ทัพวนานต์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้จัดทำโครงการข้างบ้านหน้ามอง โดยมีวัตถุประสงค์ปรับภูมิทัศน์บริเวณแนวกำแพงเรือนจำ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของข้าราชการในสังกัดเรือนจำพิเศษมีนบุรีให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การปรับภูมิทัศน์นอกจากจะทำให้บริเวณรอบแนวกำแพงดูบรรยากาศดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลในทางอ้อมคือทำให้เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในบริเวณบ้านพักรอบแนวกำแพงได้มีบรรยากาศที่ดูผ่อนคลายความเครียด

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:49 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีพาผู้ต้องขังไปทำกิจกรรมนอกเรือนจำ

วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรือนจำพิเศษมีนบุรี ฝ่ายจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ร่วมกับโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศกรุงเทพมหานคร  โดยการนำผู้ต้องขังในสังกัดเรือนจำพิเศษมีนบุรี ทำกิจกรรมเล่นละครร่วมกับเด็กนักเรียน โดยเนื้อหาของละครมาจากประสบการณ์จริงของผู้ต้องขัง ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือภายในเรือนจำ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสืออาสาสมัคร ได้จัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญข้ันความรู้พื้นฐานเบื้องต้น B.T.C "คุณคือคนสำคัญ" ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ก็เพื่อ

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ได้จัดพิธีไหว้ครู ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถพล สังขวาสี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เป็นประธานในพิธี โดยการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ก็เพื่อ

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังเพื่อหาสารเสพติด

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้ทำการตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังกองนอกพัฒนาเรือนจำ และผู้ต้องขังกองสาธารณะ จำนวน ๗๐ คน เพื่อตรวจหาสารเสพติด ผลปรากฎว่าไม่พบสารเสพติดในกลุ่มผู้ต้องขังดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้เป็นอีกมาตรการหนึ่งของเรือนจำพิเศษมีนบุรีในการป้องกันยาเสพติดเข้าภายในเรือนจำ

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดทำรั้วตาข่ายสูงป้องกันการโยนสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจำ

ด้วยเรือนจำพิเศษมีนบุรีโดยนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้รับสนองนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในการป้องกันการซื้อ-ขายยาเสพติดผ่านเรือนจำ โดยการจัดทำรั้วตาข่ายสูงขึ้นต่อจากกำแพงเรือนจำ เพื่อป้องกันปัญหาการโยนโทรศัพท์มือถือ ยาเสพติด ตลอดจนสิ่งของต้องห้ามต่าง ๆ เข้าภายในเรือนจำ โดยผ่านทางการโยนข้ามกำแพงเรือนจำ สืบเนื่่องจากเรือนจำพิเศษมีนบุรีเป็นเรือนจำที่มีโครงสร้างเรือนจำเก่า กำแพงที่ล้อมรอบเรือนจำน้ันมีความสูงไม่มากทำให้สามารถโยนสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจำได้ ดังนั้นการติดต้ังรั้วตาข่ายสูงขึ้นต่อจากกำแพงเรือนจำจึงเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการป้องกันการโยนโทรศัพท์มือถือ ยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามเข้ามาภายในเรือนจำ

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีตรวจค้นจู่โจมร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ด้วยกรมราชทัณฑ์ได้มีนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดภายในเรือนจำ ดังนั้นเรือนจำพิเศษมีนบุรีนำโดย นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้ประสานงานกับหน่วยงานตำรวจทหาร ตลอดจนสื่อมวลชนในการเข้าร่วมตรวจค้นจู่โจมเรือนจำพิเศษมีนบุรี เพื่อค้นหาส่ิงของต้องห้ามภายในเรือนจำ โดยผลการตรวจค้นจู่โจมในคร้ังนี้ไม่พบโทรศัพท์มือถือ ยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใด เรือนจำพิเศษมีนบุรีต้องขอขอบคุณหน่วยงานภายนอกทุกแห่งที่เข้ามาร่วมในการตรวจค้นจู่โจมในคร้ังนี้ และที่สำคัญ

อ่านเพิ่มเติม...

 
ป้ายโฆษณา
ผู้บริหาร

 

นายนิมิต ทัพวนานต์

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้ต้องขัง

ข้อมูลวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ผู้ต้องขังชาย ๓,๙๖๕ คน

ผู้ต้องขังหญิง ๗๕๗ คน

รวม ๔,๗๒๒ คน

ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ๓๐๓ คน

รวมยอดทั้งหมด ๕,๐๒๕

ใครกำลังดูอยู่
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บไซท์เรือนจำพิเศษมีนบุรีเป็นอย่างไร?