ติดต่อเรา แนะนำ ติชม

แนะนำ ติชม ร้องทุกข์

ถาม ตอบ การเยี่ยมญาติวันหยุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนที่ตั้งเรือนจำ

วารสารราชทัณฑ์

null

ฉบับ "พอเพียงเพื่อเพียงพอ"

null

ฉบับ "ราชทัณฑ์สร้างคนสู่สังคม"

null

ฉบับ "สายเลือดราชทัณฑ์ไม่มีวันจาง"

ข่าวใหม่

เรือนจำพิเศษมีนบุรีได้เข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตามนโยบายผู้บัญชาการเรือนจำฯ ได้กำหนดไว้

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. นำโดย นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เป็นประจำทุกเช้าวันอังคารและวันพฤหัสบดี

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งข่าวและแจ้งเบาะแสการลักลอบการนำยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือเข้าในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งข่าวและแจ้งเบาะแสการลักลอบการนำยาเสพติดและโทรศัพท์เข้าในเรือนจำ

ตามที่ ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสำเร็จของการได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการหาข่าวและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบการนำยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือเข้าในเรือนจำ กำหนดให้เรือนจำมีศูนย์รับแจ้งข่าวและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบนำยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือเข้าในเรือนจำและมีการรายงานข้อมูลทางการข่าวและแจ้งเบาะแสฯ ให้กรมราชทัณฑ์ทราบนั้น  ฝ่ายนโยบายและแผนฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งข่าวและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบนำยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือเข้าในเรือนจำ

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2015 เวลา 16:43 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีได้เข้าตรวจความเรียบร้อย การปฏิบัติงานภายในเรือนจำ

วันที่ ๒๙ มิุถุนายน ๒๕๕๘ นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้เข้าตรวจความเรียบร้อยและการปฏิบัติงานภายในเรือนจำ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2015 เวลา 16:46 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ดำเนินโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ในหัวข้อเทคนิคการปฏิเสธ และป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

เรือนจำพิเศษมีนบุรีได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อย โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการ วันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้และมีการวางแผนในการปรับตัวที่พร้อมจะออกไปสู่สังคมภายนอก ให้ผู้ต้องขังได้แนวคิด วางแผนในการใช้ชีวิตที่ดีในในสังคม และไม่คิดกระทำความผิดซ้ำ โดยในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อย ในครั้งที่ ๔ ในหัวข้อ เทคนิคการปฏิเสธ และป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2015 เวลา 09:15 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีได้ดำเนินการจู่โจมตรวจค้นบริเวณอาคาร สถานที่ ตู้เก็บของอย่างละเอียด เพื่อขจัดสิ่งของต้องห้ามสิ่งผิดกฎหมาย และสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีไว้ ในเรือนจำฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรีได้ดำเนินการจู่โจมตรวจค้นบริเวณอาคาร สถานที่ ตู้เก็บของอย่างละเอียด เพื่อขจัดสิ่งของต้องห้ามสิ่งผิดกฎหมาย และสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในเรือนจำฯ เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2015 เวลา 08:22 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี นำเจ้าหน้าที่เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเรือนจำฯ เข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรี จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรี จัดกิจกรรมอบรม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยทั้งแดนชายและแดนหญิง โดยได้แบ่งการดำเนินกิจกรรมเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย และได้ดำเนินการติดต่อวิทยากรจาก สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดมีนบุรี

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2015 เวลา 16:43 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ป้ายโฆษณา
ผู้บริหาร

นายไพฑูรย์ อำพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซท์

สถิติผู้ต้องขัง

ข้อมูลวันที่   ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

ผู้ต้องขังชาย ๓,๔๙๖ คน

ผู้ต้องขังหญิง ๖๖๙ คน

รวม ๔,๑๖๕ คน

ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ๑๘๑ คน

รวมยอดทั้งหมด ๔,๓๔๖ คน

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใครกำลังดูอยู่
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บไซท์เรือนจำพิเศษมีนบุรีเป็นอย่างไร?