ติดต่อเรา แนะนำ ติชม

แนะนำ ติชม ร้องทุกข์

ถาม ตอบ การเยี่ยมญาติวันหยุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนที่ตั้งเรือนจำ

วารสารราชทัณฑ์

null

ฉบับ "พอเพียงเพื่อเพียงพอ"

null

ฉบับ "ราชทัณฑ์สร้างคนสู่สังคม"

null

ฉบับ "สายเลือดราชทัณฑ์ไม่มีวันจาง"

ข่าวใหม่

เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านการให้บริการประชาชน

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านการให้บริการประชาชนตามนโยบายกรมราชทัณฑ์และ รมว. กระทรวงยุติธรรม พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา  กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมคือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเรือนจำฯ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน อบรมระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเรือนจำฯ ชั้น ๒ โดยบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีจู่โจมตรวจค้นสินค้าฝากขาย

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐น.เรือนจำพิเศษมีนบุรี ดำเนินการตามหนังสือ สั่งการกรมฯ ด้านมาตรการ การป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติดภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน และสกั้ดกั้นการลักลอบนำยาเสพติด/โทรศัพท์มือถือ/สิ่งของต้องห้ามผ่านช่องทางสินค้าฝากขายของเจ้าหน้าที่ โดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกฝ่ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลัง ตรวจค้น  ตรวจสอบ สินค้าดังกล่าว

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:28 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีฝึกวิชาชีพช่างปูนให้กับผู้ต้องขังหญิง

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรี นำโดยฝ่ายควบคุมแดนหญิง ได้ดำเนินการจัดทำเสารั้วลวดหนามขึ้นใหม่รอบแนวกำแพงด้านในเรือนจำ เพื่อทดแทนของเดิมซึ่งเก่าและชำรุด

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:28 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีฝึกระเบียบวินัยผู้ต้องขัง

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรีโดยฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ได้จัดระเบียบวินัยให้แก่ผู้ต้องขัง โดยการฝึกแถว และฟังการอบรมจากเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกวัน ทั้งในเวลาเช้า ก่อนที่จะเข้าชั้นเรียน หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ และในเวลาเย็นก่อนขึ้นเรือนนอน

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:27 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีส่งผู้ต้องขังสาธารณะออกลอกท่อพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยนายไพทูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้ให้ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง กองงานสาธารณะเรือนจำพิเศษมีนบุรี นำผู้ต้องขังออกลอกท่อระบายน้ำภายในเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:27 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีปรับปรุงเรือนนอนผู้ต้องขังหญิง

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้เข้าตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงเรือนนอนแดนหญิง ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงและซ่อมแซมเรือนนอนห้อง ๒/๓ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับฝากผู้ต้องขังหญิง

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรือนจำพิเศษมีนบุรีร่วมตรวจค้นจู่โจมร่วมกับหน่วยงานภายนอก

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. เรือนจำพิเศษมีนบุรีได้ดำเนินการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำโดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เรือนจำร่วมกับสำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อขจัดสิ่งของต้องห้ามสิ่งผิดกฎหมาย และสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในเรือนจำฯ เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ พร้อมทั้งสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง จำนวน ๒๐๐ คน เพื่อหาสารเสพติด

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:51 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ป้ายโฆษณา
ผู้บริหาร

นายไพฑูรย์ อำพันธ์

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซท์

สถิติผู้ต้องขัง

ข้อมูลวันที่ ๒๗ กรกฎคม ๒๕๕๘

ผู้ต้องขังชาย ๓,๕๘๗ คน

ผู้ต้องขังหญิง ๖๕๔ คน

รวม ๔,๒๔๑ คน

ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ๒๒๔ คน

รวมยอดทั้งหมด ๔,๔๖๕ คน

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใครกำลังดูอยู่
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บไซท์เรือนจำพิเศษมีนบุรีเป็นอย่างไร?